Različiti stilovi učenja

Da li znate zbog čega učenje jezika nekome ne predstavlja problem, a nekome predstavlja nesavladivu teškoću?

Svako od nas ima svoj način učenja jezika koji je određen kulturnim nasleđem, obrazovanjem i tipom ličnosti. Lingvisti su razvrstali različite stilove učenja jezika po različitim kategorijama i u produžetku sledi kratak opis svakog od njih.

Vizuelni stil učenja obično vole oni ljudi koji uživaju da čitaju i vole da vide reč koju usvajaju. Takođe, vole da uče tako što gledaju u slike i tzv. fleš kartice.

Auditivni stil učenja vole oni ljudi koji usvajaju znanje slušajući. Oni se dobro osećaju u konverzaciji i vole da imaju što više prilike za razgovor sa drugima. Nije im neophodno da zapisuju nove reči. (U nedavnoj studiji se došlo do zaključka da su studenti iz Koreje i Japana skloniji vizuelnom, dok su studenti iz Amerike skloniji auditivnom stilu učenja.)

Taktilni stil je zastupljen kod onih učenika koji vole da dodiruju i manipulišu objektima. Deca vole takav način učenja.

Kinestetički stil učenja prisutan je kod svih koji vole da se kreću i koji moraju da prave pauze pri dugom sedenju za stolom.

Analitičan stil u učenju imaju oni đaci koji vole da se skoncentrišu na detalje u jeziku, npr. na gramatička pravila, i koji vole da rastavljaju reči i rečenice na njihove osnovne delove. Ponekad je takvim đacima teško da vide širu sliku jer su suviše skoncentrisani na pojedinačne delove.

stilovi ucenja

Globalni stil u učenju je prisutan kod onih đaka koji pažnju usmeravaju na celu sliku, a za pojedinačne delove ne mare toliko. Oni su, na primer, više skoncentrisani na to da prenesu poruku sagovorniku i da ih on razume, nego na to da li je njihova rečenica gramatički tačna.

Reflektivni stil učenja odlika je onih đaka koji razmišljaju o jeziku i žele da sagovorniku prenesu poruku na gramatički tačan način. Oni se trude da ne prave mnogo grešaka jer prvo formulišu rečenicu u glavi, a potom je i izgovore.

Impulsivni stil u učenju prisutan je kod đaka koji vole da rizikuju. Njima je cilj da pričaju tečno, a da li pričaju i gramatički tačno, od manjeg je značaja. Stoga je njihov govor prepun grešaka, koje se, nažalost, teško ispravljaju.

Koje su praktične koristi od datih informacija za ljude koji žele da uče strani jezik? Pre svega, korisno je postati svestan koja kategorija ili kategorije su one koje opisuju vaš stil učenja. Za većinu ljudi to ne predstavlja nikakvu teškoću, iako neki mogu da imaju utisak da njihov stil učenja varira u zavisnosti od situacije i zadataka u kojima se i pomoću kojih se učenje odvija. Svesnost o tome koji je vaš željeni stil učenja može pomoći pri objašnjenju zašto neki aspekti u učenju jezika deluju lakše od drugih, u kojima i manje uživamo.


PROČITAJTE JOŠ TEKSTOVA IZ KATEGORIJA:

- UČENJE STRANIH JEZIKA

- KULTURA STRANIH ZEMALJA

- ZANIMLJIVOSTI O STRANIM JEZICIMA

 

Pročitajte aktuelnu akcijsku ponudu
kurseva stranih jezika klikom na: 
AKCIJSKE CENE!

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove sa bloga na i-mejl.

    Prijavom na mejling listu saglasni ste sa time da ćete na e mail adresu dobijati nove tekstove sa EQUILIBRIO bloga.
    Podeli:

    kurs-engleskog-jezika-akcija