Mlađa deca – specijalisti za strane jezike

Savet Evrope odredio je rano učenje stranih jezika kao jedan od prioritetnih zadataka školovanja za 21. vek. Naučno je dokazano da deca koja rano počnu sa učenjem stranog jezika razviju interkulturalnu toleranciju, pokazuju smanjen etnocentrizam i, što je najinteresantnije, veoma lako savladaju ne jedan, već više stranih jezika.

Istraživanja su pokazala da se jezik najbrže usvaja između 2. i 5. godine života. Zato deca koja od ranog detinjstva počnu da uče neki strani jezik, mogu da ga savladaju podjednako dobro kao i maternji. Uporedo sa usvajanjem pojmova iz sveta koji ih okružuje, deca usvajaju i reči i izraze na maternjem i stranom jeziku koji se na te pojmove odnose. Veliku ulogu u efikasnosti učenja kod dece ima i prirodna radoznalost koju ona poseduju, kao i izuzetna moć percepcije i motivisanosti koju deca pokazuju kod usvajanja novih pojmova. Rano učenje stranih jezika olakšava kasnije obogaćivanje znanja, podstiče kreativnost i razvoj društvenih sposobnosti.

Brojni naučnici koji se godinama bave ispitivanjem i istraživanjem na ovu temu, tvrde da dete koje je na najranijem uzrastu imalo priliku da čuje strani jezik, u velikoj je prednosti u odnosu na dete koje se sa stranim jezikom prvi put susrelo u nekom kasnijem uzrastu. Takođe, veliki broj njih tvrdi da deca koja sa učenjem stranog jezika počnu kasnije, moći će da dostignu samo nivo fluentnosti koji je ispod nivoa izvornog govornika.

U prilog ovim tezama idu i brojne promene koje se u detinjstvu odigravaju na neurobiološkom ili neurokognitivnom nivou. Do devete godine života obe moždane hemisfere imaju ulogu u proizvođenju i razumevanju govora. Otuda, za dete ne predstavlja nikakav problem da do svoje devete godine nauči dva, tri ili više jezika.

Zato deci od ranog detinjstva treba pružiti šansu za višejezičnost, što je poseban izazov i neprocenjivo bogatstvo za njih. Time će ostvariti osnovu za uspeh u školi, kao i kasnije, u poslovnom svetu, a vrata sveta biće im otvorena.


PROČITAJTE JOŠ TEKSTOVA IZ KATEGORIJA:

- UČENJE STRANIH JEZIKA

- KULTURA STRANIH ZEMALJA

- ZANIMLJIVOSTI O STRANIM JEZICIMA

 

Pročitajte aktuelnu akcijsku ponudu
kurseva stranih jezika klikom na: 
AKCIJSKE CENE!

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove sa bloga na i-mejl.

    Prijavom na mejling listu saglasni ste sa time da ćete na e mail adresu dobijati nove tekstove sa EQUILIBRIO bloga.
    Podeli:

    kurs-engleskog-jezika-akcija