Koliko jezika govori vaše dete?

Danas se strani jezici javljaju kao važan element obrazovanja i roditelji sve više  žele da deca od najranijeg uzrasta uče određeni jezik, a vrlo često dva strana jezika. Oni su svesni da poznavanje stranog jezika detetu daje priliku za bolji život.

Evropa je 2002. godine dala preporuku da svako dete treba pored maternjeg jezika da nauči još dva strana jezika. Živimo u vremenu kada je ovo više nego potrebna stvar. Međutim, nekada se višejezičnost javlja kao dilema – kako se usvaja više stranih jezika i kakva je uloga maternjeg u procesu učenja?

Dete koje u prvim godinama života govori dva ili više različitih jezika ima veći uspeh u školi i veću interkulturalnu osetljivost. Zahvaljujući ranom učenju dete postaje kompetentnije, razvija svoju kreativnu stranu i želju za spoznajom novog. Na osnovu ovoga može da se izvede zaključak da je višejezičnost bogatstvo svakog čoveka.

Dete uči strani jezik kroz igru i zabavu, vezuje ga za prostor i ljude sa kojima govori. Ali, koliko jezika je dete u mogućnosti da savlada? Na ovaj način, sposobno je da nauči dva, tri, a čak i više jezika sa malo ili bez teškoća. Osnovni uslovi za ovladavanje jezikom su: motivacija, komunikacija sa roditeljima, učiteljima i drugom decom, i sve to kroz igru. Kako je igra vodeća aktivnost u odrastanju deteta, ona će omogućiti da savlada baš sve. Ona mu bogati rečnik, razvija finu motoriku, otvara bezbroj kreativnih mogućnosti i dozvoljava da se izrazi.

Da li će dete mešati jezike koje paralelno uči?

Da, ali samo u početku kada pravila jednog jezika primenjuje dok koristi drugi. Međutim, ovo nije trajnog karaktera. Ako uzmemo trogodišnje dete kao primer, kod njega je već oformljena osnovna rečenična struktura, gramatika i bazični vokabular maternjeg jezika. Motivacija za govorom je visoka. Kada to dete učestvuje u igri sa drugom decom na stranom jeziku, ono uči jezik igre i sa lakoćom ovladava pravilima kako bi komunikacija imala uspešan ishod.

Dete voli igru. Na isti način dete voli i jezik na kom se igra. Ono kasnije u potpunosti eliminiše elemente maternjeg jezika i uspešno upotrebljava naučene rečenične strukture. Strani jezik dobija svoj oblik i smisao jer postaje jedino oruđe koje dovodi do uspešne igre.

Da li će dete naučiti da govori oba jezika savršeno?

Naravno, kao kod svakog vida učenja i kod deteta će se javiti određene faze kroz koje mora da prođe. U početku se nov jezik procesuira i dolazi do razdvajanja dva jezika pre nego što dete počne da se izražava na novom. Jeste li ikada prisustvovali konverzaciji u kojoj se dete, kao jedan od sagovornika, služi različitim jezicima? Naime, za njega jezik predstavlja ključ koji primenjuje u zavisnosti kako se i kome obraća. Iz tog razloga vrlo je važno da sa svakim roditeljem, nastavnikom ili grupom komunicira koristeći samo L1 (maternji jezik), L2 (strani jezik), ili L3 (drugi strani jezik). Učionicu u kojoj uči i osobe sa kojima komunicira vezuje za jezik. To će upotpuniti diferencijaciju jezika i pomoći mališanu u ovladavanju istim. Izuzetno, za decu koja uporedo uče L2 i L3 važno je naglasiti da se pri učenju L3 jezika aktiviraju i L1 i L2 u pogledu gramatičkih struktura, leksike i funkcije jezika.

Roditelji, ne zaboravite koliko je bitno da se omogući slušanje i korišćenje materijala potrebnog za učenje jer postoji veliki potencijal engleskog, nemačkog, španskog ili bilo kog drugog jezika u poboljšanju receptivnih veština, razvijanja kreativnosti i kognitivnih sposobnosti deteta.


PROČITAJTE JOŠ TEKSTOVA IZ KATEGORIJA:

- UČENJE STRANIH JEZIKA

- KULTURA STRANIH ZEMALJA

- ZANIMLJIVOSTI O STRANIM JEZICIMA

 

Pročitajte aktuelnu akcijsku ponudu
kurseva stranih jezika klikom na: 
AKCIJSKE CENE!

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove sa bloga na i-mejl.

    Prijavom na mejling listu saglasni ste sa time da ćete na e mail adresu dobijati nove tekstove sa EQUILIBRIO bloga.
    Podeli:

    kurs-engleskog-jezika-akcija