Du ju spik spengliš (Spanish+English)?

S obzirom na bogatu i i veoma burnu istoriju hispanskog sveta (pritom se misli na sve one zemlje ili regione u kojima se govori španki jezik), njegovu izloženost uticajima različitih naroda i kultura, ovaj je svet izuzetno pogodan za iznalaženje i izučavanje zanimljivosti, bilo kulturoloških, istorijskih ili jezičkih.

Jedan od najzanimljivijih i najistraživanijih jezičkih fenomena jeste Spengliš (Spanglish ili ingañol). Ovaj termin je formiran između 1965. i 1970. i nastao je od prvog sloga prideva spanish i poslednjeg sloga prideva english, ili u primeru na španskom jeziku od prvog sloga prideva inglés i drugog sloga prideva español odnosno ingañol. Spengliš je poslednjih četrdesetak godina predmet istraživanja mnogih lingvista, najčešće španskih, meksičkih i severnoameričkih. Između ostalog mnoge se polemike vode i oko toga da li ovaj jezički fenomen podvesti pod žargon, dijalekat ili mu dati „titulu“ zasebnog jezika s obzirom na rasprostranjenost i učestalost korišćenja. Ipak, ovaj, kako ga još zovu „hibridni“jezik, uglavnom se koristi u kolokvijalnom govoru i to najviše i najčešće u SAD-u, u oblastima koje su zvanično englesko govorno područje, ali na njemu živi oko četrdeset miliona izvornih govornika španskog jezika. Postoje mnogobrojne i različite teorije o razlogu nastanka ovog fenomena. Jedna od njih je da se formira jezik koji ovoj društvenoj grupi dobrim delom pomaže u očuvanju jezičkog identiteta; naime stvaranje jezika koji je kombinacija engleskog i španskog bar donekle zadržava kontakt sa maternjim jezikom; korišćenjem samo engleskog on bi se on potpuno izgubio. A samo obitavanje na tlu na kojem se govori neki drugi jezik ili je dominantna neka druga kultura neminovno uslovljava promene u svim sferama života. Takođe logično objašnjenje je i da spengliš nastaje zato što govornik u trenutku ne može da nađe odgovarajući ekvivalent  na španskom za neku englesku reč, pa jednostavno iskoristi englesku reč doslovno ili je pak modifikuje u skladu sa normama fonetike i morfologije španskog jezika. Za skoro svaku od ovih reči, izuzimajuću kompjutersku terminologiju koja je vrlo često neprevodiva, postoji izvorno španska reč. Međutim, s obzirom na konstantnu izloženost engleskom jeziku, izvorni govornici španskog jezika poprimaju reči i izraze iz engleskog, pritom ih prilagođavajući španskom fonetskom i morfološkom sistemu. Na taj način nastaju veoma zanimljive reči, a kombinacija korena engleske reči i španskih nastavaka za oblik ponekad može da bude izrazito komična. Na primer od engleskog glagola to cool (ohladiti) i španskog enfriar dobijamo reč culear; od enjoy (uživati) i disfrutar dobijamo enjoyar; iznenaditi se („šokirati“ se) na spenglišu se kaže flipar od to flip out, španska reč je sorprenderse; od truck (kamion) i camión dobija se trocarufa (krov) je reč koja potiče od roof i tejado; od marquet (pijaca)i mercado nastaje marqueta, a  socks i calcetines (čarape) daće socketines . Postoje i izrazi, pa čak i čitave rečenice na spenglišu. „Gledati TV“, od engleskog to watch TV i španskog ver la TV  glasi wachar la TV, „parkirati“ auto se kaže parquear el carro od engleskog  to park a car  i španskog estacionar un coche. U savremenijoj varijanti španskog se češće koristi aparcar u značenju „parkirati“ nego estacionar, a tu je uticaj engleskog očigledan. Usisavati tepih na primer, reći će se vacumear la carpeta, a izraz je nastao od vacuum the carpet i aspirar la alfombra.

Spengliš takođe podrazumeva i doslovne prevode sa engleskog na španski, ali tako da se „prekopira“ rečenična konstrukcija. Na primer: I call you back  će na spenglišu biti te llamo para atrás; a to play it cool bilo bi doslovno na španski prevedeno jugársela frío. Ova dva izraza uopšte nisu u duhu španskog jezika, na španskom bi se reklo te vuelvo a llamar i tomárselo con calma. Korišćene su španske reči, ali je konstukcija bliža engleskom.

Podvrsta spengliša čiji je nastanak uslovila moderna tehnologija, upotreba računara i interneta jeste i sajber spengliš (ciber spanglish). Kao i većina svetskih jezika i za španski se može reći da nije ostao imun na „anglizaciju“ reči koje spadaju u kompjutersku terminologiju. Nekad je te termine nemoguće i prevesti, ali prevod uglavnom postoji. Ipak, izgleda da je lakše napraviti kombinaciju termina preuzetog iz  engleskog i nastavaka za oblik karakterističnih za jezik u kome se koriste, u ovom slučaju španskog. Glagoli to formatto clickto scanto surfto deleteto saveto surfto attachto reset, to log, to access u sajber spengliš varijanti glasiće: formatearclickear escanearsurfeardeletearsavearsurfear attacharresetearlogear; a od e mail nastaje glagol emailear.

Nekada se reči preuzimaju iz engleskog i potpuno neizmenjene:  Te forwardeo el mail donde escribí mi user y password (Forvardujem ti mejl gde sam ispisao svoj juzer i pasvord.)  ili Encuéntrame en el chat. (Nađi me na četu.) Vrlo često se dovodi u pitanje da li se u ovom slučaju radi o spenglišu s obzirom na to da nije više reč o promenama na nivou reči i već na nivou cele rečenice. No, to je predmet ozbiljnijih lingvističkih razmatranja, pa se time nećemo baviti.

Pored kolokvijalnog govora i kompjuterskog žargona, spengliš se odomaćio i u mnogim drugim sferama poput politike, ekonomije, medija. Često možemo da čujemo sledeće vesti: Los políticos no pusieron ninguna deadline (Političari nisu postavili nikakav dedlajn), ili Se trata de un holding francés (Radi se o francuskom holdingu). Neretko se na kraju TV emisija čuje Asta sun (hasta soon) što je kombinacija španskog hasta pronto i engleskog see you soon.

Ovakvih primera je zaista mnogo, a ova tema je zanimljiva sa mnogih stanovišta i zasluženo je jedna od najobrađenijih lingvističkih tema kada je špansko govorno područje u pitanju. Ono što je još zanimljivije jeste da prilikom prevođenja rečenica sa španskog na srpski uočavamo da se engleske reči zadržavaju u istom obliku (doduše u varijati prilagođenoj fonetskom sistemu srpskog jezika). To ukazuje na činjenicu da je engleski jezik i uopšte kompjuterski rečnik „izvršio invaziju” i na naš jezik. Predmet posebne polemike je da li se treba truditi da tu terminologiju prevedemo i tako očuvamo čistotu svog maternjeg jezika ili pak pribegavati gore navedenim postupcima i tako ići u korak sa modernim dobom.


PROČITAJTE JOŠ TEKSTOVA IZ KATEGORIJA:

- UČENJE STRANIH JEZIKA

- KULTURA STRANIH ZEMALJA

- ZANIMLJIVOSTI O STRANIM JEZICIMA

 

Pročitajte aktuelnu akcijsku ponudu
kurseva stranih jezika klikom na: 
AKCIJSKE CENE!

Prijavite se na mejling listu i dobijajte najnovije tekstove sa bloga na i-mejl.

    Prijavom na mejling listu saglasni ste sa time da ćete na e mail adresu dobijati nove tekstove sa EQUILIBRIO bloga.
    Podeli:

    kurs-engleskog-jezika-akcija